Trainingscursussen over tegenhandelmechanismen

Dit is wat we beter doen

COUNTERTRADE MEESTERSCHAP
"Countertrade Mastery" is een uitgebreide training die is ontworpen om professionals uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om countertrade-mechanismen effectief te gebruiken om problemen op te lossen en doelen te bereiken. Door middel van deze cursus leren deelnemers over verschillende countertrade-mechanismen, zoals Counter-Purchase, Offsets, Switch Trading, Clearing Agreements, Framework Agreements, Tolling, Economic Enhancement, Progressive of Proactive Countertrade, Positive of Reverse Countertrade, Ontwikkelen voor importtransacties, Collection- Through-Export-transacties, Build-Operate-Transfer, Publiek-private samenwerking, Bewijsrekeningen, Geblokkeerde fondsen, Coproductie, Joint Ventures, Swaps, Industriële compensatie en Importrechtenprogramma's. Deze cursus is bedoeld voor zakelijke professionals die hun kennis en vaardigheden op het gebied van countertrade willen uitbreiden en is geschikt voor mensen in verschillende sectoren.
TEGENHANDELSMECHANISME: TEGENAANKOOP
De cursus "Countertrade Mechanism: Counter-Purchase" richt zich op hoe bedrijven specifieke bedrijfsproblemen kunnen oplossen en specifieke doelen kunnen bereiken door contra-aankoop als handelsmechanisme te gebruiken. De cursus behandelt de basisprincipes van tegenaankopen, inclusief de voordelen, best practices en gemeenschappelijke strategieën. Deelnemers leren hoe ze potentiële tegenaankopen kunnen evalueren, transacties kunnen structureren en het risico van deze overeenkomsten kunnen beheren. De cursus biedt een uitgebreid begrip van tegenaankopen en geeft deelnemers de vaardigheden en kennis die nodig zijn om het met succes als handelsmechanisme te gebruiken.
TEGENHANDELSMECHANISME: OFFSETS
De training "Countertrade Mechanism: Offsets" is ontworpen om bedrijven te helpen specifieke problemen op te lossen, aan hun behoeften te voldoen en hun doelen te bereiken. Compensaties zijn een belangrijk onderdeel van tegenhandel en worden veel gebruikt als middel om de handel tussen twee partijen in evenwicht te brengen. Deelnemers leren hoe ze compensatieovereenkomsten kunnen structureren, begrijpen het wettelijke en regelgevende kader voor compensatietransacties en krijgen inzicht in de onderhandelingen over en implementatie van compensatieprogramma's. De cursus behandelt ook de verschillende soorten compensatieregelingen, waaronder industriële participatie, technologieoverdracht en lokale inhoudsvereisten. Met een focus op het oplossen van zakelijke problemen, leren deelnemers hoe ze compensaties kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken en hun bedrijf te laten groeien in een concurrerende wereldmarkt.
BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT) MASTERY
"Build-Operate-Transfer (BOT) Mastery" is een uitgebreide training die is ontworpen om deelnemers uit te rusten met de kennis en vaardigheden om effectief door het BOT-projectontwikkelingsproces te navigeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer projectstructurering, contractonderhandelingen, risicobeheer en financieringsstrategieën voor BOT-projecten. Deelnemers krijgen ook een goed begrip van de wettelijke en regelgevende kaders rond BOT-projecten, evenals best practices voor succesvolle projectimplementatie. Deze training is geschikt voor professionals in de bouw, techniek, financiën en juridische sector die hun kennis over BOT-projecten willen uitbreiden.
Build-Transfer-Operate (BTO)
"Countertrade Mastery: Build-Transfer-Operate (BTO)" is een training op gevorderd niveau die deelnemers een diepgaand inzicht geeft in BTO als mechanisme voor tegenhandel. De cursus behandelt de juridische en contractuele aspecten van BTO, inclusief de belangrijkste clausules, risico's en kansen. Deelnemers leren hoe ze BTO-projecten kunnen structureren, onderhandelen en implementeren, en hoe ze risico's kunnen beheersen en beperken. De cursus biedt ook casestudy's en praktische oefeningen om deelnemers te helpen het geleerde toe te passen op scenario's uit de echte wereld. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers een uitgebreid begrip van hoe ze BTO effectief kunnen gebruiken om hun zakelijke doelstellingen te bereiken.
BOUWEN, BEDIENEN, EIGEN EN OVERDRAGEN (BOOT)
"Countertrade Mechanism: Build, Operate, Own, and Transfer (BOOT) Mastery" is een uitgebreide training die is ontworpen voor professionals die een diepgaand begrip willen krijgen van BOOT als countertrade-mechanisme. De cursus behandelt de belangrijkste concepten en principes van BOOT, inclusief projectontwikkeling, financiering en risicobeheer. Deelnemers leren hoe ze BOOT-overeenkomsten kunnen structureren en onderhandelen, en hoe ze BOOT-projecten effectief kunnen beheren. De cursus biedt ook praktische casestudy's en praktische oefeningen om deelnemers te helpen hun kennis toe te passen in praktijkscenario's. Deze cursus is ideaal voor professionals in de sectoren infrastructuur, energie en bouw.
BOUWEN, BEDIENEN EN BEZITTEN (BOO)
Onze training "Countertrade Mechanism: Build, Operate, and Own (BOO)" is ontworpen om deelnemers een uitgebreid begrip te geven van het BOO-countertrademechanisme en hoe het kan worden gebruikt bij internationale zakelijke transacties. Deze cursus behandelt onderwerpen als de structuur en implementatie van BOO-projecten, de juridische en financiële overwegingen die daarbij komen kijken, en de potentiële voordelen en risico's die aan deze vorm van tegenhandel zijn verbonden. Door middel van interactieve oefeningen en real-world casestudy's zullen deelnemers de vaardigheden en kennis ontwikkelen die nodig zijn om met succes door het BOO-mechanisme voor tegenhandel te navigeren. Na afronding van deze cursus zijn deelnemers uitgerust om kansen te identificeren en BOO-projecten in verschillende industrieën uit te voeren.
BOUWEN, LEASE EN OVERDRAGEN (BLT)
"Countertrade Mechanism: Build, Lease, and Transfer (BLT)" is een uitgebreide training die de verschillende aspecten van BLT als countertrade-mechanisme behandelt. Deze cursus geeft deelnemers een gedetailleerd inzicht in de BLT-structuur en de toepassing ervan in de internationale handel. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de wettelijke en regelgevende kaders, commerciële overwegingen en best practices voor succesvolle BLT-transacties. Door middel van casestudy's en interactieve discussies zullen deelnemers praktische vaardigheden en kennis opdoen om effectief door de complexiteit van BLT in internationale handel te navigeren. Na afronding van de cursus hebben de deelnemers een goed begrip van BLT en het potentieel ervan als een levensvatbaar tegenhandelsmechanisme.
Bouwen, leasen en exploiteren (BLO)
De training 'Countertrade Mechanism: Build, Lease, and Operate (BLO)' is ontworpen om een ​​uitgebreid begrip te geven van het BLO countertrade mechanisme en de praktische toepassingen ervan. Deelnemers leren hoe ze BLO-deals kunnen structureren en uitvoeren, inclusief de juridische en financiële overwegingen die daarbij komen kijken. Ze zullen ook inzicht krijgen in de risico's en voordelen van dit mechanisme en hoe deze kunnen worden beperkt. Deze cursus is geschikt voor professionals op het gebied van internationale handel, bedrijfsontwikkeling en projectmanagement.
Buy-Operate-Switch-Transfer (BOST)
De training "Countertrade Mechanism: Buy-Operate-Switch-Transfer (BOST)" behandelt geavanceerde technieken voor het structureren van countertrade-deals in de vorm van BOST. Deelnemers leren hoe ze BOST-transacties effectief kunnen onderhandelen, structureren en uitvoeren, en hoe ze de bijbehorende risico's kunnen beperken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de juridische en financiële aspecten van BOST, evenals casestudy's van succesvolle BOST-deals in verschillende sectoren. Na afronding van de cursus hebben de deelnemers een grondig begrip van het BOST-mechanisme en hoe het te implementeren in praktijksituaties.
Buy-Switch-Transfer (BST)
De training "Countertrade Mechanism: Buy-Switch-Transfer (BST)" geeft een diepgaand inzicht in het BST-countertrademechanisme en de praktische toepassingen ervan. De cursus behandelt het proces van het kopen van goederen of activa van de ene partij en deze vervolgens overdragen aan een andere partij, meestal als onderdeel van een grotere commerciële transactie. De cursus onderzoekt ook de voordelen en potentiële uitdagingen van het gebruik van BST als tegenhandelmechanisme. De cursus is bedoeld voor professionals die expertise willen opdoen op dit gebied van countertrade en hun kennis van internationale handel willen uitbreiden.
Publiek-private samenwerking (PPS, 3P of P3)
Onze training "Countertrade Mechanism: Public-Private Partnership (PPP, 3P of P3)" biedt een diepgaand onderzoek van de strategieën en technieken voor het succesvol implementeren van publiek-private partnerschappen in verschillende industriële sectoren. Deelnemers leren over de voordelen en risico's van PPP's, evenals de juridische en financiële overwegingen bij het structureren van en onderhandelen over deze overeenkomsten. De cursus behandelt ook best practices voor projectbeheer en risicobeheer voor PPP's, evenals praktische casestudy's om de besproken concepten te illustreren. Deze cursus is bedoeld voor professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij de ontwikkeling, implementatie en het beheer van PPS-projecten.
Tegenhandelsmechanisme: Switch Trading
"Countertrade Mechanism: Switch Trading" is een training die een uitgebreid begrip zal geven van het switch trading mechanisme, een van de meest gebruikte countertrade praktijken. Het behandelt de belangrijkste concepten en strategieën die betrokken zijn bij switchhandel, inclusief het identificeren van potentiële overstappartners, het structureren van een switchdeal en het beheersen van de risico's die aan dit type transactie zijn verbonden. De cursus zal ook praktijkcasestudy's en praktische oefeningen onderzoeken om deelnemers te helpen praktische ervaring op te doen bij het implementeren van switch trading. Na voltooiing hebben de deelnemers een sterke basis in dit tegenhandelmechanisme en zijn ze uitgerust om met succes door de complexiteit van switchhandel te navigeren.
Tegenhandelsmechanisme: Clearingovereenkomsten
Onze training over "Countertrade Mechanism: Clearing Agreements" zal deelnemers een uitgebreid begrip geven van deze techniek voor handelsfinanciering. De cursus behandelt de structuur en het proces van het vereffenen van overeenkomsten, inclusief de juridische en financiële aspecten van deze overeenkomsten. Deelnemers leren hoe ze potentiële mogelijkheden voor clearingovereenkomsten kunnen identificeren en evalueren en hoe ze deze overeenkomsten effectief kunnen onderhandelen en beheren. De cursus behandelt ook de risico's en uitdagingen in verband met clearingovereenkomsten, evenals best practices voor het minimaliseren van deze risico's. De cursus is geschikt voor professionals op het gebied van handelsfinanciering, exportmanagers en andere zakelijke professionals die hun kennis van contrahandelmechanismen willen uitbreiden.
Tegenhandelsmechanisme: Raamovereenkomsten
Deze training Countertrade Mechanism: Framework Agreements behandelt de basis van deze handelsfinancieringstechniek. De cursus zal zich richten op het gebruik van raamovereenkomsten als een manier om toekomstige zaken veilig te stellen, risico's te verminderen en valutaschommelingen te beheersen. De cursus behandelt de verschillende soorten raamovereenkomsten, zoals exclusieve en niet-exclusieve overeenkomsten, en de voor- en nadelen van elk. De cursus behandelt ook het proces van onderhandelen over en implementeren van raamovereenkomsten, inclusief juridische en nalevingsoverwegingen. Deelnemers verlaten de cursus met een goed begrip van het gebruik van raamovereenkomsten als tegenhandelsmechanisme in hun zakelijke transacties.
Tegenhandelsmechanisme: Tolheffing
Onze training "Countertrade Mechanism: Tolling" is bedoeld voor zakelijke professionals die deze innovatieve financieringsstrategie willen begrijpen en implementeren. Deelnemers leren over het tolproces, waarbij het ene bedrijf grondstoffen of halffabrikaten verwerkt voor een ander bedrijf, dat vervolgens het eindproduct verkoopt. De cursus behandelt de juridische en logistieke overwegingen die komen kijken bij tolovereenkomsten, evenals best practices voor een succesvolle implementatie. Deze cursus behandelt geen mechanismen voor tegenhandel op het gebied van overheid, schulden of ruilhandel, en omvat niet de uitwisseling van goederen of diensten als betaling.
Tegenhandelsmechanisme: Economische verbetering
Onze training over "Countertrade Mechanism: Economic Enhancement" zal een diepgaand inzicht geven in verschillende strategieën en technieken die worden gebruikt om de economische voordelen van internationale handelstransacties te vergroten. De cursus behandelt onderwerpen als compensatieovereenkomsten, tegenaankoop, tegenverkoop en vereisten voor lokale inhoud. Deelnemers leren hoe ze dit soort overeenkomsten kunnen structureren en onderhandelen om het economische rendement te maximaliseren en wederzijds voordelige partnerschappen te creëren. De cursus biedt ook casestudy's en praktische oefeningen om deelnemers te helpen hun kennis toe te passen in real-world scenario's. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers een uitgebreid begrip van hoe ze tegenhandelmechanismen kunnen gebruiken om de economische resultaten in de internationale handel te verbeteren.
Progressieve of proactieve tegenhandel
De training "Countertrademechanisme: progressieve of proactieve countertrade" geeft een diepgaand inzicht in de verschillende methoden en technieken die worden gebruikt om proactief countertrade-kansen te identificeren en veilig te stellen. Deze cursus behandelt verschillende soorten progressieve tegenhandel, zoals joint ventures, strategische allianties en compensatieprogramma's, en biedt praktische strategieën voor het identificeren en benutten van kansen op tegenhandel. Door middel van interactieve sessies en praktijkvoorbeelden verwerven deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op een proactieve en strategische manier countertrade-kansen te identificeren en te benutten.
Positieve of omgekeerde tegenhandel
Deze training geeft een diepgaand inzicht in positieve of omgekeerde tegenhandel, een tegenhandelsmechanisme waarbij een bedrijf goederen of diensten levert aan een buitenlandse koper, die op zijn beurt garandeert een bepaalde hoeveelheid goederen of diensten van het bedrijf in de toekomst. De cursus behandelt de voordelen en risico's van dit mechanisme, evenals strategieën voor het identificeren en evalueren van potentiële partners en het beheren van de uitvoering van de overeenkomst. De cursus biedt ook praktische voorbeelden en casestudy's om deelnemers te helpen een grondig begrip te krijgen van het mechanisme en hoe het in real-world scenario's kan worden toegepast.
Ontwikkelen voor importtransacties
Onze training "Ontwikkelen voor importtransacties" biedt een uitgebreid overzicht van het gebruik van countertrade als mechanisme om importtransacties te beveiligen. De cursus behandelt strategieën voor het identificeren en beperken van risico's, het structureren van deals en het onderhandelen met partners. Deelnemers leren hoe ze tegenhandel kunnen gebruiken als hulpmiddel om toegang te krijgen tot nieuwe markten en hun bedrijf uit te breiden terwijl ze de financiële risico's minimaliseren. Door een combinatie van lezingen, casestudy's en interactieve oefeningen krijgen deelnemers praktisch inzicht in hoe ze tegenhandel effectief kunnen gebruiken bij hun importtransacties.
Collectie-via-exporttransacties
Onze training "Countertrade Mechanism: Collection-Through-Export Transactions" zal een diepgaande kijk geven op het gebruik van incasso-via-exporttransacties als tegenhandelstrategie. Deze cursus behandelt de verschillende soorten incasso-via-exporttransacties en hoe deze kunnen worden gebruikt om handelsrisico's te beperken en de toegang tot internationale markten te vergroten. Deelnemers leren over de juridische en financiële overwegingen bij deze transacties en hoe ze effectief kunnen worden gestructureerd. Daarnaast zal de cursus praktijkcasestudy's onderzoeken en praktische hulpmiddelen bieden voor het implementeren van incasso-door-exporttransacties in uw eigen bedrijf.
Bewijs rekeningen
Deze training geeft een diepgaand inzicht in het countertrade-mechanisme dat bekend staat als "Evidence Accounts". Dit mechanisme is een vorm van tegenhandel waarbij een koper een rekening opent bij een leverancier en de leverancier het geld op die rekening gebruikt om goederen of diensten te kopen in het land van de koper. De cursus behandelt de verschillende soorten bewijsrekeningen, waaronder vooruitbetalingsrekeningen, uitgestelde betalingsrekeningen en herdisconteringsrekeningen. Het zal ook de voordelen en uitdagingen onderzoeken van het gebruik van dit mechanisme voor zowel kopers als leveranciers. De cursus is op maat gemaakt voor professionals die een uitgebreid begrip willen krijgen van dit countertrade-mechanisme.
GEBLOKKEERDE FONDSEN
Leer in deze uitgebreide training over de fijne kneepjes van het gebruik van geblokkeerde fondsen als tegenhandelmechanisme. Verken de juridische en financiële overwegingen van deze aanpak en begrijp hoe u door de complexiteit van het deblokkeren van fondsen kunt navigeren. Deze cursus behandelt de verschillende soorten geblokkeerde fondsen, waaronder geblokkeerde rekeningen en kredietbrieven, en biedt praktische strategieën voor het beheren en gebruiken van deze fondsen in internationale handel.
Co-productie
De training "Co-productie" tegenhandelsmechanismen zal een diepgaand inzicht geven in het implementeren en beheren van succesvolle joint ventures tussen internationale bedrijven. Deelnemers leren over de juridische, financiële en operationele aspecten van coproductieovereenkomsten, waaronder het identificeren van potentiële partners, het onderhandelen over wederzijds voordelige voorwaarden en het beperken van risico's. De cursus behandelt ook best practices voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van een coproductie-onderneming en strategieën voor het oplossen van geschillen. Na voltooiing beschikken de deelnemers over de vaardigheden die nodig zijn om succesvolle coproductiedeals effectief te structureren en uit te voeren.
Tegenhandelsmechanisme: Joint Ventures (JV's)
Deze training Countertrade Mechanism: Joint Ventures (JV's) geeft een uitgebreid overzicht van de principes en praktijken van het gebruik van joint ventures als countertrade-mechanisme. Deelnemers leren over de soorten joint ventures en de voor- en nadelen van elk type. Ze leren ook over de juridische en financiële aspecten van het opzetten en beheren van een joint venture, evenals over de culturele en organisatorische uitdagingen die zich kunnen voordoen. De cursus behandelt ook de belangrijkste succesfactoren en best practices om joint ventures effectief te laten werken. De cursus is bedoeld voor professionals in internationale handel en bedrijfsontwikkeling, evenals managers en leidinggevenden die betrokken zijn bij internationale bedrijfsactiviteiten.
Tegenhandelsmechanisme: Swaps
In deze training leren deelnemers over de fijne kneepjes van tegenhandelmechanismen door de lens van swaps. De cursus behandelt de basisprincipes van swaps, inclusief de verschillende soorten swaps, het proces van het uitvoeren van een swap en de risico's en voordelen die eraan verbonden zijn. Deelnemers zullen ook inzicht krijgen in hoe swaps kunnen worden gebruikt als tegenhandelsmechanisme en hoe ze kunnen navigeren in de regelgeving die hen omringt. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers een uitgebreid begrip van swaps en hoe ze deze effectief kunnen gebruiken als tegenhandelmechanisme.
TEGENHANDELSMECHANISME: INDUSTRIËLE COMPENSATIE
Leer de ins en outs van industriële compensatie, een tegenhandelsmechanisme dat wordt gebruikt om handelsonevenwichtigheden te compenseren door van een buitenlands bedrijf te eisen dat het investeert in of een lokale industrie opricht. In deze cursus krijgt u een uitgebreid inzicht in de soorten industriële compensatieregelingen, de voordelen en uitdagingen van de implementatie ervan, en de betrokken wettelijke en regelgevende overwegingen. Je onderzoekt ook casestudy's en best practices voor succesvolle industriële compensatieovereenkomsten. Of u nu een zakelijke professional, handelsspecialist of overheidsfunctionaris bent, deze cursus voorziet u van de kennis en vaardigheden die u nodig hebt om door de complexiteit van industriële compensatie te navigeren.
Tegenhandelsmechanisme: terugkoop
Wilt u de concurrentie voor blijven en het volledige potentieel van uw retailbedrijf benutten? Zoek niet verder dan onze uitgebreide online cursus over "Tegenhandel in de detailhandel".
Onder leiding van doorgewinterde experts in het veld, neemt deze diepgaande cursus u mee op een reis door de wereld van countertrade, waarbij u diep in de mechanismen en strategieën duikt die u kunnen helpen nieuwe inkomstenstromen te genereren, kosten te verlagen en uw activiteiten uit te breiden op een wereldwijde schaal.
U leert over de nieuwste technieken en best practices voor het gebruik van countertrade om nieuwe producten en diensten te verwerven, nieuwe markten aan te boren en langdurige partnerschappen aan te gaan met andere detailhandelaren. Met interactieve modules, real-world casestudy's en praktische oefeningen, zal deze cursus u voorzien van de vaardigheden en kennis die u nodig hebt om uw detailhandel naar een hoger niveau te tillen. Meld u nu aan en maak gebruik van de kracht van countertrade om uw verkoop een boost te geven, uw winst te vergroten en uw zakelijke doelen te bereiken.
Tegenhandel in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie
Onze training over "Countertrade Mechanism: Buyback" is ontworpen om een ​​uitgebreid begrip te geven van deze countertrade-strategie. De cursus behandelt de belangrijkste concepten en mechanismen die betrokken zijn bij terugkoopovereenkomsten, inclusief het onderhandelingsproces, contractuele voorwaarden en het beheer van terugkoopovereenkomsten. Deelnemers leren ook over de voor- en nadelen van het gebruik van terugkoop als tegenhandelstrategie en hoe dit effectief kan worden geïntegreerd in een algemene export- of importstrategie. De cursus is geschikt voor professionals die betrokken zijn bij internationale handel, waaronder export-/importmanagers, sales- en marketingmanagers en financiële professionals.
Tegenhandelsmechanisme: industriële samenwerking
"Countertrade Mechanism: Industrial Cooperation" is een uitgebreide training die is ontworpen voor professionals die een beter begrip willen krijgen van industriële samenwerking als countertrademechanisme. De cursus behandelt de verschillende soorten industriële samenwerking, zoals licenties, technische assistentie en joint ventures, en hoe deze kunnen worden gebruikt om handelsonevenwichtigheden te verminderen en wederzijds voordelige partnerschappen te bevorderen. Deelnemers leren over de voor- en nadelen van industriële samenwerking en over best practices voor een succesvolle implementatie. De cursus omvat ook casestudy's en interactieve oefeningen om deelnemers te helpen de geleerde concepten toe te passen op scenario's uit de echte wereld.
Tegenhandelsmechanisme: afname
De training "Countertrade Mechanism: Off-Take" is bedoeld om deelnemers een diepgaand inzicht te geven in het countertrade-mechanisme van de off-take. De cursus behandelt de verschillende soorten afnameovereenkomsten, waaronder langetermijn-, kortetermijn- en spotcontracten. Het zal ook de voor- en nadelen van afname als tegenhandelsmechanisme en de wettelijke en regelgevende overwegingen bespreken. Deelnemers leren hoe ze kunnen onderhandelen over afnameovereenkomsten en hoe ze de risico's van afnamecontracten kunnen beheren. Daarnaast biedt de cursus ook casestudy's en praktijkvoorbeelden om deelnemers te helpen hun kennis toe te passen in praktijksituaties. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers een alomvattend begrip van het contrahandelmechanisme voor afname en de rol ervan in de internationale handel.
IMPORTRECHTPROGRAMMA'S
Deze training over "Countertrade Mechanism: Import Entitlement Programs" geeft een diepgaand inzicht in dit handelsmechanisme. De cursus behandelt de basisprincipes van programma's voor invoerrechten, hoe ze zijn gestructureerd en hoe ze kunnen worden gebruikt om handel te vergemakkelijken. De cursus behandelt ook de verschillende soorten programma's voor invoerrechten, zoals programma's op basis van quota en op tarieven, en hun voor- en nadelen. Deelnemers leren hoe ze moeten navigeren door de voorschriften en nalevingsvereisten die verband houden met programma's voor invoerrechten. De cursus behandelt ook best practices voor het onderhandelen over en uitvoeren van importrechtenovereenkomsten en geeft praktische voorbeelden om de besproken concepten te illustreren.
Compenserende handelsfinanciering
Onze training "Countertrade Mechanism: Compensatory Trade Finance" biedt een diepgaand inzicht in het structureren en uitvoeren van compenserende handelsfinancieringstransacties. Deelnemers leren hoe ze compenserende handelsfinancieringsinstrumenten kunnen gebruiken om risico's te beperken en betaling in internationale handel te verzekeren. De cursus behandelt onderwerpen als exportkredietverzekering, tegengaranties en stand-by kredietbrieven. Aan het einde van de cursus hebben deelnemers een goed begrip van hoe compenserende handelsfinanciering kan worden gebruikt om betalingen in internationale handel veilig te stellen en om transacties te structureren en uit te voeren.
Bilaterale handelsprotocollen
Onze training, "Countertrade Mechanism: Bilateral Trade Protocols", zal deelnemers een uitgebreid begrip geven van de verschillende soorten bilaterale handelsprotocollen en hoe ze kunnen worden gebruikt om contrahandel te vergemakkelijken. De cursus behandelt onderwerpen als het gebruik van compensatieovereenkomsten, het balanceren van handel en protocollen voor technologieoverdracht. Deelnemers leren hoe ze potentiële countertrade-mogelijkheden kunnen identificeren en evalueren en strategieën kunnen ontwikkelen voor een succesvolle implementatie. De cursus is bedoeld voor professionals in internationale handel, export en import, en handelsorganisaties van de overheid. Met een mix van theoretische en praktische oefeningen, zal deze cursus de deelnemers een solide basis bieden in countertrademechanismen en hoe ze bilaterale handelsprotocollen in hun voordeel kunnen gebruiken.